Điều Khiện & Điều Khoản

Điều Khiện & Điều Khoản.

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web www.bandocu.net bao gồm bất kỳ Trang Web nào tại tên miền này (“Trang Web”), Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang web.

Quyền sở hữu

Trang Web này là tài sản của Bán Đồ Cũ (dưới đây gọi tắt là “Bandocu”), thành viên của Docuvn.net, được thành lập tại số 311 tân sơn, phường 15, tân bình hồ chí minh.

Bản quyền Bán Đồ Cũ. Bảo lưu mọi quyền

Bản quyền đối với Trang Web này, các màn hình hiển thị các Trang Web, thông tin và tài liệu trên đó, và cách sắp xếp của các thông tin và tài liệu này (“Tài Liệu”) được sở hữu bởi Bán Đồ Cũ, trừ khi có quy định khác. Quý khách có thể tải về một bản sao của Tài Liệu, sản phẩm; nếu cần cho mục đích tham khảo, Quý khách có thể giữ một bản sao tạm thời trên máy tính và in một bản sao Tài Liệu, sản phẩm ra giấy. Quý khách cũng có thể sử dụng Tài Liệu, sản phẩm theo cách khác theo quy định cho phép được thể hiện rõ trên Trang web này. Sử dụng trái phép Tài Liệu này có thể vi phạm luật bản quyền.

Thương hiệu

Thương hiệu Bandocu, Docuvn là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của Bán đồ cũ, được sử dụng và đăng ký . bandocudocuvn con cũng xác nhận quyền đối với một số thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ khác trên Trang Web này. Không có gì được thể hiện trên Trang Web này có thể được hiểu là cho phép được quyền sử dụng hoặc phân phối bất kỳ tên gọi, biểu trưng, thương hiệu, hoặc nhãn hiệu dịch vụ, khi không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Bán Đồ Cũ.

Trang Chủ SMS Gọi điện
Bán Đồ Cũ
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
    Compare